Pallet Nhựa 1300x1100x150mm HDPE

  • Kích thước: 1300x1100x150(mm)
  • Trọng lượng: 14kg ± 0,7kg
  • Tải trọng tĩnh (kg): 5000kg
  • Tải trọng động (kg): 2500kg

Có thể tăng tải trọng khi thêm thanh sắt