Pallet Nhựa PL1100x1100x150mm

  • KT: 1100 x 1100 x 150 mm.
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 2500 kg
  • Trọng lượng: 12kg ± 0.4
  • Nguyên liệu: HDPE