Thùng Nhựa Đặc B1

  • MS: B1
  • Kích thước: 610 x 420 x 200 mm