Thùng Nhựa Đặc TTP 334

  • MS: TTP 334
  • Kích thước: 330x330x100