Pallet Nhựa 1200x1000x145mm Đen

  • Kích thước: 1200x1000x145
  • Tải trọng động: 500kg
  • Tải trọng tĩnh: 1600kg
  • Trọng lượng: 10kg ± 0.2
  • Nguyên liệu: HDPE chính phẩm