Pallet PL1150 Blue HDPE Virgin

Liên hệ

KT: 1100x1100x150
Tải trọng động: 1000 kg
Tải trọng tĩnh: 3000 kg
Trọng lượng: 12kg ± 0.4