Pallet PL1150 Black

Liên hệ

KT: 1100x1100x150
Tải trọng động: 500kg
Tải trọng tĩnh: 1500kg
Trọng lượng:12kg ± 0.4