Pallet PL1125 Blue T

Liên hệ

KT: 1100x1100x125
Tải trọng động: 500kg
Tải trọng tĩnh: 1600kg Trọng lượng: 7.5kg ± 0.2