Pallet PL1125 Black

Liên hệ

KT: 1100x1100x125
Tải trọng động: 500kg
Tải trọng tĩnh: 1500kg
Trọng lượng: 7.5kg ± 0.2