Pallet PL11 Blue T

Liên hệ

KT: 1200x1000x150
Tải trọng động: 1000kg
Tải trọng tĩnh: 3500kg
Trọng lượng: 14.4kg±0,4