Pallet PL11 Blue HDPE Virgin

Liên hệ

KT: 1200x1000x150
Tải trọng động: 1000 kg
Tải trọng tĩnh: 4000kg
Trọng lượng: 14.4kg±0,4