Pallet PL11 Black

Liên hệ

KT: 1200x1000x150
Tải trọng động 800 kg
Tải trọng tĩnh 3200 kg
Trọng lượng 14.4kg±0,4