Pallet PL08 Blue HDPE Virgin

Liên hệ

KT: 1200x1000x145
Tải trọng động: 1000kg
Tải trọng tĩnh: 2800kg
Trọng lượng: 10kg ± 0.2