Pallet Nhựa 1200x1000x145 HDPE

  • Kích thước: 1200x1000x145
  • Tải trọng động 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh 2800 kg
  • Trọng lượng 10kg ± 0.2
  • Nguyên liệu: HDPE chính phẩm