PALLET MPL08T ĐEN

Liên hệ

KT: 1200x1000x145
Tải trọng động: 500kg
Tải trọng tĩnh: 1600kg
Trọng lượng: 10kg ± 0.2