PALLET MPL 08NT XANH – HDPE

Liên hệ

KT: 1200x1000x145
Tải trọng động 800 kg
Tải trọng tĩnh 2500 kg
Trọng lượng 10kg ± 0.2