Pallet Cốc 1200x1000x145mm Xanh

  • Kích thước: 1200x1000x140(mm)
  • Trọng lượng: 7kg
  • Tải trọng tĩnh (kg): 1200kg
  • Tải trọng động (kg): 700kg
  • Nguyên liệu: HDPE chính phẩm