Hiển thị 1–12 của 19 kết quả

 • PALLET MPL08T ĐEN

  Liên hệ

  KT: 1200x1000x145 Tải trọng động: 500kg Tải trọng tĩnh: 1600kg Trọng lượng: 10kg ± 0.2
 • PALLET MPL 08NT XANH – HDPE

  Liên hệ

  KT: 1200x1000x145 Tải trọng động 800 kg Tải trọng tĩnh 2500 kg Trọng lượng 10kg ± 0.2
 • Pallet PL08 Blue HDPE Virgin

  Liên hệ

  KT: 1200x1000x145 Tải trọng động: 1000kg Tải trọng tĩnh: 2800kg Trọng lượng: 10kg ± 0.2
 • Pallet PL11 Black

  Liên hệ

  KT: 1200x1000x150 Tải trọng động 800 kg Tải trọng tĩnh 3200 kg Trọng lượng 14.4kg±0,4
 • Pallet PL11 Blue T

  Liên hệ

  KT: 1200x1000x150 Tải trọng động: 1000kg Tải trọng tĩnh: 3500kg Trọng lượng: 14.4kg±0,4
 • Pallet PL11 Blue HDPE Virgin

  Liên hệ

  KT: 1200x1000x150 Tải trọng động: 1000 kg Tải trọng tĩnh: 4000kg Trọng lượng: 14.4kg±0,4
 • Pallet PL1125 Black

  Liên hệ

  KT: 1100x1100x125 Tải trọng động: 500kg Tải trọng tĩnh: 1500kg Trọng lượng: 7.5kg ± 0.2
 • Pallet PL1125 Blue T

  Liên hệ

  KT: 1100x1100x125 Tải trọng động: 500kg Tải trọng tĩnh: 1600kg Trọng lượng: 7.5kg ± 0.2
 • Pallet PL1150 Black

  Liên hệ

  KT: 1100x1100x150 Tải trọng động: 500kg Tải trọng tĩnh: 1500kg Trọng lượng:12kg ± 0.4
 • Pallet PL1150 Blue T

  Liên hệ

  KT: 1100x1100x150 Tải trọng động: 700 kg Tải trọng tĩnh: 2000 kg Trọng lượng: 12kg ± 0.4
 • Pallet PL1150 Blue HDPE Virgin

  Liên hệ

  KT: 1100x1100x150 Tải trọng động: 1000 kg Tải trọng tĩnh: 3000 kg Trọng lượng: 12kg ± 0.4
 • GIỎ NHỰA TREO TRỒNG HOA

  Liên hệ

  Liên hệ: 0988.128.269