Hiển thị tất cả 3 kết quả

 • Pallet PL1150 Black

  Liên hệ

  KT: 1100x1100x150 Tải trọng động: 500kg Tải trọng tĩnh: 1500kg Trọng lượng:12kg ± 0.4
 • Pallet PL1150 Blue T

  Liên hệ

  KT: 1100x1100x150 Tải trọng động: 700 kg Tải trọng tĩnh: 2000 kg Trọng lượng: 12kg ± 0.4
 • Pallet PL1150 Blue HDPE Virgin

  Liên hệ

  KT: 1100x1100x150 Tải trọng động: 1000 kg Tải trọng tĩnh: 3000 kg Trọng lượng: 12kg ± 0.4