Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Pallet PL1125 Black

    Liên hệ

    KT: 1100x1100x125 Tải trọng động: 500kg Tải trọng tĩnh: 1500kg Trọng lượng: 7.5kg ± 0.2
  • Pallet PL1125 Blue T

    Liên hệ

    KT: 1100x1100x125 Tải trọng động: 500kg Tải trọng tĩnh: 1600kg Trọng lượng: 7.5kg ± 0.2